PRODUCENT    |   TEL:  +48 501 573 377    |    EMAIL: biuro@odplywy-lazienkowe.pl
PL     EN

505463563

MENU
Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Odplywy-lazienkowe.pl

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.odwodnienia-lazienkowe.pl  

1.2 Sprzedawcą jest firma
"SASENA" Marta Katner ul. Lotników 2,
07-201 Skuszew 
NIP 762-113- 13-28   REGON 142054833;

1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto (zawierające podatek VAT) w walucie polskiej.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;

2.2 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę; 

2.3 Klient dokonujący zakupu proszony jest o podanie następujących informacji:

- dane do faktury,

- dane do wysyłki,

- wybór płatności (pobranie lub przelew)

Kurier pobranie- 9,00 zł brutto

Kurier przedpłata- 0,00 zł brutto

- telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,

2.5 Każdy klient wybierający jako sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na dane:

SASENA Marta Katner
ul. Lotników 2, 07-201 Skuszew
31 1140 2004 0000 3002 7660 4326

2.6 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;

2.7 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy, aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

3. Odstąpienie od umowy. 

3.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas poprzez e-mail: biuro@odplywy-lazienkowe.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w

drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

3.2 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztu dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zastrzegamy możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. Zwrotu płatności dokonamy na nr konta z jakiego otrzymaliśmy przelew lub na wskazany przez osobę dokonującą zwrotu.Sprzedający prosi Kupującego o zwrot towaru w oryginalnym, nie uszkodzonym opakowaniu, mając na względzie poszanowanie obu stron transakcji. Zwrotu proszę dokonana na adres:

"SASENA" Marta Katner
ul. Lotników 2;
07-201 Skuszew

Do odsyłanego towaru proszę dołączyć dowód zakupu oraz informację, na jaki nr konta dokonać zwrotu pieniędzy.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.

3.3 Zgodnie z rt. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy pokryw z indywidualnym wzorem lub napisem, przygotowanym na specjalne życzenie Klienta  

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres email: biuro@odplywy-lazienkowe.pl

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić:

- zgłoszenie wady (usterki),

- dane, na które ma zostać wysłana odpowiedz

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie

5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

5.1 Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów 

d) W sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych i Produktów Ratalnych Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego. 

5.2 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/

6. Spory

6.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa

6.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

7. Poufność i ochrona prywatności.

Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji

9.Postanowienia końcowe.

9.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty

9.2 Niniejszy regulamin sprzedawca umieszcza na stronie swojego sklepu www.odplywy-

9.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

9.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

9.5 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się

1) W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego 9.7 W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę"ustawienia prywatności dla przeglądarki  XYZ").

 

"SASENA" Marta Katner
ul. Lotników 2,
07-201 Skuszew
e-mail: biuro@odplywy-lazienkowe.pl

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

– Nazwa zwracanej rzeczy i ilość…………………………………………………….;

– Kwota………………..;

– Data zawarcia umowy / odbioru ……………………….;

– Imię i nazwisko Konsumenta ………………………………………………………..;

– Adres Konsumenta

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….;

 – Nr konta bankowego Konsumenta

…………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): 

………………………………………………………………………………………………….

 

Data …………………………………

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl